مجسمه

مجسمه

المان شهری طرح قاب عکس مناسب برای فضاهای شهری

المان شهری طرح قاب عکس مناسب برای فضاهای شهری

با کاربری ایجاد  محدوده زیبا و چشم نواز برای استفاده در میدان ها و پارک ها با تاکید بر زیبایی و اسفاده از فضای شهری می باشد.

طرح قاب عکس  بتنی تولید و عرضه میگردد که از بتن مصلح به اسکلت فلزی  کیفیت بهره میبریم و همچنین از طیف رنگی (پیشنهادی) مختلف که به درخواست شما قابل تغییر است و رنگ آمیزی با رنگ مورد نظر شما انجام خواهد گرفت، می باشد