نرده فلزی

نرده فلزی

نرده فلزی شهری مناسب برای فضاهای شهری

نرده فلزی شهری مناسب برای فضاهای شهری

با کاربری ایجاد  محدوده سبز  و جداکننده پیاده رو از خیابان و نیز مناسب برای جدا سازی مسیر های حرکتی در خیابان های بدون جداساز میانی و همچنین برای ساختمان ها و دیگر اماکن برای مشخص کردن محدوده ساختمان و پارکینگ و ایجاد مانع یا مسیر راهنما برای خودروها عبوری با تاکید بر زیبایی و اسفاده از فضای سبز می باشد

نرده فلزی شهری دارای دو ارتفاع مختلف میباشد این گلدان  فایبر گلاس و فلز تولید و عرضه میگردد که  اسکلت فلزی و گلدان فایبرگلاس که الیاف و رزین های با کیفیت بهره میبریم و همچنین از طیف رنگی (پیشنهادی) مختلف سفید ، گرانیتی و  که به درخواست شما قابل تغییر است و رنگ آمیزی با رنگ مورد نظر شما انجام خواهد گرفت، می باشد.