نیمکت

نیمکت

نیمکت شهری طرح کلاسیک مناسب برای فضاهای شهری

نیمکت شهری طرح کلاسیک مناسب برای فضاهای شهری


نیمکت شهری طرح کلاسیک مناسب برای فضاهای شهری با کاربری ایجاد  فضای نشستن و جداکننده پیاده رو از خیابان و نیز مناسب برای جدا سازی مسیر های حرکتی پیاده  بدون جداساز میانی و همچنین برای ساختمان ها و دیگر اماکن برای مشخص کردن محدوده ساختمان و پارکینگ و ایجاد مانع یا مسیر راهنما برای خودروها عبوری با تاکید بر زیبایی و اسفاده از فضای نشستن می باشد
نیمکت شهری طرح کلاسیک که از سه  قسمت بتنی جدا از هم تولید و عرضه میگردد که در نوع بتنی از بتن مصلح به اسکلت فلزی با کیفیت بهره میبریم و همچنین از طیف رنگی (پیشنهادی) مختلف سفید ، کرمی ، گرانیتی و نسکافه ای(طیفی از قهوه ای روشن) که به درخواست شما قابل تغییر است و رنگ آمیزی با رنگ مورد نظر شما انجام خواهد گرفت، می باشد.