نیمکت توپی

نیمکت توپی

نیمکت توپی

نیمکت توپی

نیمکت توپی از جنس بتن مسلح به ابعاد 180و220 به ارتفاع 50 به صورت بتن شسته(واش بتن) مناسب فضای شهری و پارک ها