گلدان

گلدان

گلدان شهری طرح مدرن مناسب برای فضاهای شهری

گلدان شهری طرح مدرن مناسب برای فضاهای شهری

گلدان شهری طرح
مدرن مناسب برای فضاهای شهری با کاربری ایجاد  محدوده سبز  و جداکننده پیاده رو از خیابان و نیز مناسب برای جدا سازی مسیر های حرکتی در خیابان های بدون جداساز میانی و همچنین برای ساختمان ها و دیگر اماکن برای مشخص کردن محدوده ساختمان و پارکینگ و ایجاد مانع یا مسیر راهنما برای خودروها عبوری با تاکید بر زیبایی و اسفاده از فضای سبز می باشد
گلدان شهری طرح
مدرن به شکل  مربع میباشد این گلدان در سه نوع بتنی ، فایبر گلاس و بتن گلاسه تولید و عرضه میگردد که در نوع بتنی از بتن مصلح به اسکلت فلزی و در نوع فیبرگلاس از الیاف و رزین های با کیفیت بهره میبریم و همچنین از طیف رنگی (پیشنهادی) مختلف سفید ، کرمی ، گرانیتی و نسکافه ای(طیفی از قهوه ای روشن) که به درخواست شما قابل تغییر است و رنگ آمیزی با رنگ مورد نظر شما انجام خواهد گرفت، می باشد