گلدان دهن باز

گلدان دهن باز


مناسب برای فضاهای شهری با کاربری ایجاد  محدوده سبز  و جداکننده پیاده رو از خیابان و نیز مناسب برای جدا سازی مسیر های حرکتی در خیابان  برای ساختمان ها و دیگر اماکن برای مشخص کردن محدوده ساختمان و پارکینگ و ایجاد مانع با تاکید بر زیبایی و اسفاده از فضای سبز می باشد.

با ارتفاع 60 قطر 120 این گلدان  بتنی سنگ شسته تولید و عرضه میگردد که در نوع بتنی از بتن مصلح از طیف رنگی  مختلف سفید ، قرمز ، اخرایی  است، می باشد.