گلدان طبقاتی

گلدان طبقاتی

گلدان طبقاتی

گلدان طبقاتی

گلدان طبقاتی دارای هشت طبقه به ارتفاع دو متر گه از ستون فلزی و جای گلی فایبرگلاس ساخته شده و متناسب برای گلهای آویزی و فصلی میباشد و در پیاده رو ها برای استفاده از فضای زیبا و سبز میباشد.