گلدان مدرن

گلدان مدرن

گلدان شهری طرح اسلیمی

گلدان شهری طرح اسلیمی


گلدان شهری اسلیمی
مناسب برای فضاهای شهری با کاربری ایجاد  محدوده سبز  و جداکننده پیاده رو از خیابان و نیز مناسب برای جدا سازی مسیر های حرکتی در خیابان های بدون جداساز میانی و همچنین برای ساختمان ها و دیگر اماکن برای مشخص کردن محدوده ساختمان و پارکینگ و ایجاد مانع یا مسیر راهنما برای خودروها عبوری با تاکید بر زیبایی و اسفاده از فضای سبز می باشد

گلدان شهری اسلیمی به ابعاد 60*60*120 می باشد  از جنس بتن با اسکلت فلزی با کیفیت عالی  و دارای رنگ بندی های متفاوت است.