گلدان مربع همانتوس

گلدان مربع همانتوس

گلدان شهری طرح همانتوس مربع

گلدان شهری طرح همانتوس مربع

 با کاربری ایجاد  محدوده سبز  و جدا سازی مسیر های حرکتی و همچنین برای ساختمان ها و دیگر اماکن برای مشخص کردن محدوده ساختمان و پارکینگ و ایجاد مانع یا مسیر راهنما برای خودروها عبوری با تاکید بر زیبایی و اسفاده از فضای سبز می باشد.

گلدان شهری طرح همانتوس مربع به ابعاد 70*70*70 میباشد، این گلدان در دو نوع بتنی و فایبر گلاس  تولید و عرضه میگردد و همچنین از طیف رنگی (پیشنهادی) به درخواست شما است و رنگ آمیزی با رنگ مورد نظر شما انجام خواهد گرفت.