B_5

B_5

آلاچیق فلزی

آلاچیق فلزی

آلاچیق فلزی سقف به صورت فلزی و سفال قابل اجراست زیر سقف کاذب همراه با برق کشی برای روشنایی و متناسب با متراژ شما طراحی میشود.

  سبک برای استفاده بر روی پشت بام ها و فضاهای باز میباشد.