گلدان مستطیل گلبرگ

گلدان مستطیل گلبرگ

مناسب برای جدا سازی مسیر های حرکتی در خیابان و همچنین برای ساختمان ها و دیگر اماکن برای مشخص کردن محدوده ساختمان و پارکینگ، ایجاد مانع یا مسیر راهنما برای خودروها عبوری با تاکید بر زیبایی و اسفاده از فضای سبز می باشد.

ابعاد 114*55*55 که از بتن مصلح با اسکلت فلزی و از طیف رنگی سفید ، کرمی ، گرانیتی و نسکافه ای با رنگ آکرولیک دارا می باشد.